Kursy językowe dla dzieci

Kursy językowe dla dzieci

Kursy językowe dla dzieci
Szkoła językowa Magus Targówek - kursy angielskiego

Grupa przedszkolna
Klasa 0-3

Dzieci klasyfikujemy do grup według wieku i zdolności percepcji.

Nasi milusińscy poprzez gry i zabawy poznają podstawy nowego języka. Lektorzy łączą metodykę uczenia z zabawą, dzięki temu dzieci w sposób naturalny poznają nowe słownictwo i wyrażenia, a lekcja jest przyjemnością a nie obowiązkiem.

Na każdym etapie nauki monitorowane są postępy uczniów, a rodzice na bieżąco mogą je sprawdzić w e-dzienniku. Na koniec każdego semestru rodzice otrzymują szczegółową ocenę swojego dziecka.

Zajęcia odbywają się w grupie bądź indywidualnie.

Istnieje możliwość stworzenia własnej grupy, a także przyprowadzanie zorganizowanych grup na zajęcia (dotyczy SP 28).

Klasa 4-6

W tej grupie wiekowej dzieci klasyfikujemy uczniów wg. znajomości języka obcego.

Nazwa grupyPoziom wg CEFOpis
Poziom 10 - pre A1beginners
Poziom 2A1elementary
Poziom 3A2pre-intermediate
Poziom 4B1intermediate
Kursy językowe dla dzieci
Szkoła językowa Magus Targówek - kursy angielskiego
Kursy językowe dla dzieci

Dzieci uczymy opierając się głównie na metodzie komunikatywnej. Na zajęciach, główny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia, nie zapominając jednak o pozostałych umiejętnościach: czytaniu, pisaniu, słuchaniu i gramatyce. Pamiętamy bowiem o tym, że w przyszłości uczniowie będą zdawać różne egzaminy językowe.

Odpowiednio dobrane formy pracy: praca indywidualna czy w parach pozwalają zwiększyć aktywność ucznia. Uczniowie przygotowują różne projekty co dodatkowo rozwija samodzielność i autonomię w posługiwaniu się językiem obcym oraz motywuje ich do nauki. Każdy etap nauki kończy się testem sprawdzającym czy dany zakres materiału został przyswojony.

Rodzice na bieżąco mogą sprawdzić postępy swojego dziecka w e-dzienniku a na koniec semestru i roku otrzymują opisową ocenę pracy swoich pociech

Zajęcia odbywają się w grupie bądź indywidualnie w siedzibie szkoły, w domu ucznia lub on-line.

Istnieje możliwość stworzenia własnej grupy dla dziecka.

Zapisz się na kurs

Szkoła językowa Magus Targówek - kursy angielskiego
Szkoła językowa Magus Targówek - kursy francuskiego